Juniorivalmentajapolku

TASO 1

Taso 1 koostuu kahdesta koulutuspäivästä, yhdestä seuraillasta ja kolmesta valmentajille suunnatusta introillasta.

Koulutuspäivä 1: Toimiva joukkue

la 30.3.2019 klo 11-17 Jyväskylä Kuokkalan Graniitti Ilmoittaudu
su 3.2.2019
klo 9-16
Hämeenkyrö Kirkonkylän koulu Ilmoittaudu

Tavoite: Ymmärtää ryhmän rakenteen ja siihen vaikuttamisen keinot, tunnistaa omat valmentajataidot

Koulutuspäivä 2: Lapsen kehitysvaiheet

su 31.3.2019 klo 10-17 Jyväskylä Kuokkalan Graniitti Ilmoittaudu
la 2.2.2019
klo 10-18
Tampere Varalan urheiluopisto Ilmoittaudu

Tavoite: Ymmärtää lapsen fyysiset ja henkiset kehitysvaiheet, osaa rakentaa lapsen kehitystä tukevia harjoituksia

Seurailta: Seuran polut, motivaatio

ma 4.2.2019 klo 18-21 Tampere Varalan urheiluopisto Ilmoittaudu

Tavoite: Ymmärtää, miksi nuori harrastaa ja osaa tehdä sen mukaista toimintaa, tietää miten seuran valmennustoiminta on organisoitu ja osaa käyttää sitä hyväkseen.

Introilta 1: Taidon oppiminen

pe 23.11.2018 klo 17.30-20.30 Ikaalinen Liikuntahalli
to 13.12.2018 klo 17-20 Jyväskylä Kuokkalan Graniitti Ilmoittaudu

Tavoite: Ymmärtää taidon kehittymiseen vaikuttavat tekijät, saada vinkkejä motoristen ja lajitaitojen opettamiseen.

Introilta 2: Pelitaidot

ke 6.2.2019 klo 18-21 Tampere Varalan urheiluopisto Ilmoittaudu

Tavoite: Ymmärtää pelitaidon ja lajitaidon erot sekä tietää tärkeimmät pelitaitojen osa-alueet. Osaa tehdä harjoituksia, jotka kehittävät lapsen havainnointi – ratkaisuntekokykyä.

Introilta 3: Fysiikkavalmennus

to 10.1.2019 klo 17-20 Jyväskylä Kuokkalan Graniitti Ilmoittaudu
to 7.3.2019
klo 18-21
Tampere Varalan urheiluopisto Ilmoittaudu

Tavoite: Ymmärtää lapsen kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet. Osaa tunnistaa tärkeimmät ydinkohdat fysiikkavalmennuksessa ja osaa kehittää harjoitteita näihin.

TASO 2

Taso 2 koostuu kahdesta viikonlopusta, kahdesta seuraillasta ja viidestä valmentajille suunnatusta introillasta.

introviikonloppu la-su 19.-20.1.2019 Tampere Varalan urheiluopisto Ilmoittaudu
lajitaito
pelitaito la-su 1.-2.12.2018 Tampere Varalan urheiluopisto Ilmoittaudu

Huom: Viikonloppuna 21.-22.4. Varalassa on tarjolla koko intropaketti (viisi introiltaa).

Huom:

Päätös leirien koulutusvelvoitteen soveltamisesta vuoden 2018 leireillä: leirien koulutusvelvoitteeksi hyväksytään aloitettu uuden koulutusjärjestelmän mukainen koulutus.

Jos leirillä pelinjohtajana toimiva ei aloita koulutusta, voidaan hänelle myöntää aiemmin käytössä ollut maksullinen poikkeuslupa.

Leirien poikkeuslupien myöntämismaksut ovat:

Naperoleiri       65€
Tenavaleiri       100€
Suurleiri             130€
Nuorisoleiri      275€

Poikkeusluvan saanut henkilö voi käyttää maksun osana koulutusmaksua vuosien 2018-2019 aikana.